Ostutingimused

GURM.EE KASUTAMISE TINGIMUSED
 
 
 
1. ÜLDSÄTTED
 
 
 
1.1. Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 
 
 
1.1.1. Tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;
 
 
 
1.1.2. Kaupleja – juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus-või kutsetegevusega;
 
1.1.3.  Kaup – pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus;
 
1.1.4. Teenus – pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus;
 
1.1.5. Tellimus – sidevahendi abil edastatud lepingupoolte tahteavaldus lepingu sõlmimiseks;
 
1.1.6. Hulgimüük – kaupade edasimüük ja vahendus kaubanduslikele tarbijatele, asutustele, organisatsioonidele.
 
1.2.  Veebileht GURM.EE on ALMERC HOLDING.EE  (registrikood 10906894, KMKR EE100796120, aadress Õie 2-11, Tallinn; e-posti aadress: INFO@GURM.EE) poolt kättesaadavaks tehtud internetipõhine Kaupade ja Teenuste internetipood ja müügikeskkond (edaspidi: GURM.EE). GURM.EE kasutamise ja Kaupade/Teenuste ostmisega kinnitab Tarbija oma nõustumist GURM.EE kasutamistingimuste ja muu Tarbija jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.
 
1.3.  GURM.EE kasutamistingimustes toodud sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa teiste sätete kehtetuks.
 
1.4. GURM.EE müügikeskkonnas olevate Kaupade piltidel on illustreeriv tähendus.
 
1.5. GURM.EE tohib iseseisvalt Tellimust sooritada füüsilisest isikust teovõimeline isik (täisealine, 18-aastaseks saanud isik). Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud Tellimuse tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades makse on sooritatud.
 
1.6. Almerc Holding OÜ-l on õigus jätta Tarbija Tellimuse korraldus täitmata, kui Tarbija ei ole täitnud GURM.EE, Almerc Holding OÜ või Teenusepakkuja tingimusi, juhiseid või korraldusi.
 
1.7. GURM.EE Teenust ei osutata juriidilisele isikule ega kaupade edasimüüjale ja vahendajale.
 
2. GURM.EE KASUTAMINE
 
2.1. Tarbija on kohustatud sooritama Kaupade/Teenuste tellimused ja maksed vastavalt GURM.EE kasutamistingimustele ja -juhistele.
 
2.2.  Almerc Holding OÜ-l on õigus Tarbija poolt esitatud korraldus täitmata jätta, juhul kui Tarbija ei ole tasunud Kauba või Teenuse eest, või kui Tarbija krediit kaardil puuduvad selleks rahalised vahendid.
 
2.3. Tarbija on GURM.EE kasutamisel kohustatud tagama tema poolt esitatud informatsiooni õigsuse ning mitte kasutama müügikeskkonda selleks mitte ettenähtud toimingute läbiviimiseks.
 
2.4. Tarbijal ei ole ilma Almerc Holding OÜ kirjaliku loata õigus GURM.EE müügikeskkonda ja selle osasid mis tahes viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, edastada, muuta ja muul sarnasel viisil kasutada.
 
3. KAUP, KAUBA HIND, KAUBA KOGUS JA KOHALETOIMETAMISE TASU
 
3.1. GURM.EE Kaupadele kehtivad Tellimuse tegemise hetkel valitud Kauba hind eurodes koos käibemaksuga järgmiselt:
 
3.1.1.  Kaubale kauplusesse järgi tulles tasub Tarbija Kaubale kaupluses ostu sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga;
 
3.1.2.  Tellimuse kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel, tasub Tarbija GURM.EE müügikeskkonnas makse sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga. Juhul kui Kauba kohaletoimetamise kuupäevaks on muutunud toote müügihind (kampaaniahind), jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind;
 
3.1.3. Kaalutoote puhul kujuneb Kauba lõpphinnaks Kauba tegelikule kaalule vastav hind. Tellitud ja tasutud kaalutoote hinnavahe tagastab Kaupleja Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse kättetoimetamise kuupäevast;
 
3.1.4. Kauplejal on õigus muuta GURM.EE müüdava Kauba hinda;
 
3.1.5 Tellitud Kauba kättetoimetamine Kulleriga ei toimu  
laupäevati, pühapäeviti ja riiklike pühade ajal.
 
 
 
Tarne maksumus:
А) Kättetoimetamine järgmisel päeval peale tellimust  –  alates  
12.00 kuni 14.00 või alates 18.00 kuni 20.00 (Tellimuse esitamisel  
enne eelmise päeva kella 21.00):
• Tallinnas – 7,69€. Tasuta kättetoimetamine tellimustele üle 49,99€.
• Tabasalu, Tiskre, Kakumäe, Laagri, Kangru, Jüri, Pirita, Viimsi –  
11,99€. Tasuta kättetoimetamine tellimustele üle 69,99€.
 
 
 
В)  Kättetoimetamine tellimuse päeval – alates 18.00 kuni 20.00  
(Kuni 13.00 sama päeva tellimuse korral):
 
• Tallinnas – 7,69€. Tasuta kättetoimetamine tellimustele üle 49,99€.
• Tabasalu, Tiskre, Kakumäe, Laagri, Kangru, Jüri, Pirita, Viimsi –  
11,99€. Tasuta kättetoimetamine tellimustele üle 69,99€.
 
3.1.6. Kohaletoimetamise teenuse tasu Kulleri vahendusel kuvatakse Tarbijale Tellimuse vormistamise hetkel.
 
3.2. Kauplejal on õigus määrata Tarbija poolt tellitava Kauba suurim koguseline määr.
 
3.3. Pandimärgiga märgistatud Kauba joogi pakendile lisandub tagatisraha, mille summa on avaldatud Kauba juures eraldi hinnaga. 
 
3.4. Tarbija nõusolekul võib Kaupleja asendada Tellimuses tellitud Kauba selle omaduste, koguse ja hinna poolest samaväärse asendustootega. Samaväärse asendustoote puudumisel ja tellitud Kauba ja asendustoote hinnavahe korral tagastab Kaupleja Tarbijale tellitud ja tasutud Kauba maksumuse või selle vahe kuni 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Tarbija arvelduskontole.
 
3.5. Tarbija mittenõustumisel asendustootega tagastab Kaupleja Tarbijale tellitud ja tasutud asendustoote maksumuse pärast Tellija poolt asendustoote tagastamist Kauplejale.
 
3.6. Kauplejal on õigus vajadusel võtta Tarbijaga ühendust asendatava Kauba kooskõlastamiseks telefoni teel.
 
 
 
4. TELLIMUSE ESITAMINE JA KINNITAMINE
 
4.1 Tellimusi GURM.EE võivad saata nii registreeritud kui ka  
registreerimata kasutajad. GURM.EE tellimuste ajalugu on nähtav  
ainult registreeritud Tarbijale.
 
4.2. Kauba tellimiseks valib Tarbija GURM.EE müügikeskkonnast talle sobiva(d) Kauba(d) ja lisab tooted ostukorvi. Tarbijal on võimalik ostukorvi sisu korrigeerida kuni Tellimuse kinnitamiseni ja enne Kauba eest tasumist.
 
4.3 Tellimuse vormistamiseks täidab Tarbija müügikeskkonnas  
vajalikud andmeväljad; valib Kauba hankimiseks sobiva meetodi:  
kojuvedu (kättetoimetamine samal päeval alates 18.00 kuni 20.00,  
järgneval päeval alates 12.00  kuni 14.00 või  alates 18.00 kuni  
20.00).
 
 
 
4.4 Kui Tarbija soovib kauba kätte saada peale GURM.EE poolt pakutud  
aega, siis peab kirjalikult täpsustama kättesaamise koha ja aja  
(kuupäev ja kellaaeg).  Tarne maksumus jääb samaks nagu "järgneval  
päeval".
 
 
 
4.5  Tellimuse saab esitada maksimaalselt 1 (üks) nädal enne Kaupade  
kättesaamiseks soovitud aega. Kui Tarbija soovib pakutud ajast  
erinevat  tarneaega, peab ta seda tellimuse vormistamisel täpsustama.
 
4.6. Registreerimata kasutajana alkoholi sisaldavaid jooke (sh ka alkoholivaba õlu, siider, vein) ja tubakatooteid telliv Tarbija kinnitab enne Tellimuse esitamist, et on 18-aastane.
 
4.7.  Tarbija kinnitab enne Tellimuse esitamist, et on teadlik, et tellitud Kaupa ei toimetata laste-, ravi- ja kinnipidamis asutustesse.
 
4.8. Tarbija kohustub enne Tellimuse kinnitamist ja makse tegemist kontrollima tema poolt koostatud Tellimuse sisu, kogust ja selle vastavust Tellimusele. Kinnitatud Tellimuse sisu ei ole tagantjärele võimalik muuta.
 
4.9. Tellimuse jõudmisel Kauplejani, edastab Kaupleja Tarbijale automaatvastusena e-kinnituskirja.
 
4.10. Tellimuses esinevate võimalike ebatäpsuste või vigade korral (mittesoovitud kaubad või kogused) tuleb Tarbijal võtta koheselt ühendust Kaupleja klienditeenindusega e-posti teel.
 
4.11. Kaupleja ei vastuta Tellimuse täitmisel Tarbija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest või Tellimusest loobumisel tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest.
 
5. TELLIMUSEST LOOBUMINE
 
5.1. Kliendil on õigus tasutud Tellimusest loobuda teavitades sellest GURM.EE klienditeenindust (INFO@GURM.EE maili teel) alljärgnevalt:
 
 - 30 minuti jooksul pärast tellimist juhul kui kättetoimetamine toimub  
samal päeval.
 - 8 tunni jooksul pärast tellimist juhul kui kättetoimetamine toimub  
järngeval päeval alates kella  12.00 kuni 14.00.
 - 8  tunni jooksul pärast tellimisest juhul kui kättetoimetamine  
toimub järngeval päeval alates 18.00  kuni 20.00.
 
 
 
5.2 Juhul kui Tarbija teatab Tellimuse tühistamisest vähem kui p.  
 
5.1 nimetatud tähtaja jooksul, siis Tellimuse kättetoimetamisel  
Kulleri poolt on Kauplejal õigus kinni pidada Kauba eest tagastatud  
summalt kohaletoimetamise tasu täies ulatuses.  Tasuta  
kohaletoimetamise korral on Kauplejal  samuti õigus nõuda Tarbijalt  
kogu kättetoimetamise tasu.
 
 
 
5.3. Kauplejal on õigus vajadusel tühistada Tellimuse täitmine, teavitades sellest Tarbijat telefoni või e-posti teel koos tühistamise põhjusega. Juhul, kui Kaupleja tühistab Tellimuse täitmise, tagastatakse Tellimuse maksumus Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Tellimuse tühistamise hetkest.
 
 
 
6. TELLIMUSE TÄITMISE AJA MUUTMINE
 
6.1. Tarbijal on õigus avaldada soovi Tellimuse kättesaamise aja muutmiseks teavitades sellest GURM.EE klienditeenindust Tellimuse kinnitusel märgitud telefonil või e-posti aadressil (INFO@GURM.EE):
 
Enne 15.00 peale kohaletoimetamise tellimust samaks päevaks.
•  Kuni kella 8.00 hommikul pärast tellimust järgmise päeva  
tarneajaga kell 12.00 kuni 14.00.
• Kuni 8.00 hommikul pärast tellimust järgmise päeva tarneajaga  
alates 18.00 kuni 20.00.
 
 
 
6.2. Võimalusel arvestab Kaupleja Tarbija sooviga, teavitades sellest Tarbijat e-posti või telefoni teel.
 
6.3. Kauplejal on õigus jätta Tellimuse kättesaamise aeg muutmata.
 
 
 
7. TELLIMUSE EEST TASUMINE
 
7.1 Tarbija saab tellimuse eest tasuda GURM.EE müügikeskkonnas  
ettemaksuna täies mahus, kasutades selleks sobivat pangalinki  
deebet-/krediitkaarte.
 
7.2. Tarbija tasub kogu Tellimuse eest GURM.EE müügikeskkonnas ettemaksuna täies ulatuses.
 
8. KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
 
8.1. Tellimuse kohaletoimetamine kulleri vahendusel:
 
8.1.1. Tellimuse kohaletoimetamisel Kulleriga, tuleb Tarbijal valida Tellimuse vormistamisel talle sobiv kuupäev ja ajavahemik ning märkida kohaletoimetamise aadress.
 
8.1.2. Kuller toimetab Tellitud Kauba Tarbija poolt määratud aadressile Tallinnas ja selle lähiümbruses: Tabasalu, Tiskre, Kakumäe, Laagri, Kangru, Jüri, Pirita, Viimsi.
 
8.1.3 Tellimuse kättetoimetamine ja üleandmine toimub esmaspäevast  
reedeni, alates kell 12:00 kuni 20:00, v.a riigipühad.
 
8.1.4 Kuller teatab Tarbijale Tellimuse ligikaudse kohaletoimetamise  
aja SMS või telefonikõne teel.
 
8.1.5. Tellimuse üleandmisega hilinemisel teavitab Kuller Tarbijat telefoni teel, leppides kokku uue kohaletoimetamise aja. Uues ajas kokkuleppele mittejõudmisel on Tarbijal õigus Tellimusest loobuda. Loobumise korral tagastab Kaupleja Tarbijale Tellimuse maksumuse Tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
 
8.1.6  Tarbija on kohustatud tagama tellitud Kauba vastuvõtmise  
Tellimuses näidatud ajavahemikul (12.00-14.00 või 18.00-20.00) ja  
märgitud aadressil.
 
 
 
8.1.7. Juhul kui Tarbija ei taga tellitud Kauba vastuvõtmist Kulleri  
esmakordsel saabumisel märgitud aadressil või Kauba üleandmine  
muutub  Tarbijaga seotud  asjaolude tõttu võimatuks, siis on  
Kauplejal  õigus eeldada tellimusest loobumist ja see tühistada  
(Tarbijale SMS saatmisega). Juhul kui Tarbija  ei teata Kauplejale  
Kauba vastuvõtmata jätmise põhjust 60 minuti jooksul  SMS  
saatmisest, arvab Kaupleja maha 15% tühistatud Tellimuse väärtusest  
ja kohaletoimetamise tasu (vt. p 5.2).
 
8.1.8. Alkohoolseid jooke, tubakatooteid (suitsetatavad ja suitsuvabad tooted; tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted) ning alkoholivaba õlu, siidrit ja veini sisaldav Tellimus antakse üle ainult täisealisele Tarbijale isikut tõendava dokumendi esitamisel, millest Kulleril on õigus teha foto ja registreerida esitatud dokumendi viis (5) viimast numbrit tõendamaks vanusekontrolli teostamist või keelduda eelnimetatud toodete üleandmisest kui dokumenti ei esitata.
 
8.1.9. Kaupleja kohaletoimetamise teenus näeb ette Kauba toimetamist uksest-ukseni, sh ka korrusmajades.
 
8.1.10. Spetsiaalsel temperatuuril säilitatava toidu transportimisel peab Kaupleja tagama, et kauba külmkett oleks katkematu.
 
 
 
9. KAUBA TAGASTUS JA TAGASIMAKSED
 
9.1. Tellitud Kauba kättesaamisel on Tarbijal kohustus koheselt kontrollida Kauba vastavust Tellimusele. Tellitud Kauba hulgas olevad rikutud- või praaktooted ja nende kogused tuleb märkida Kauba tagastus blanketile ning koheselt üle anda Kullerile. Tagastatud rikutud- või praaktoodete eest tasutud summa tagastab Kaupleja Tarbijale. Hilisemaid pretensioone lahendatakse ainult aktsepteeritakse kaupleja otsusega.
 
9.2. Kauba kahjustumise või kadumise risk Kauplejalt Tarbijale läheb üle kättesaamise momendist.
 
9.3. Tarbijal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest, v.a võlaõigusseaduse (VÕS) § 53 lg 2 p 9, mille kohaselt ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemise õigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud Kaupade ostmisel, mis antakse üle Kaupleja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus Tarbija elu-, asu- või töökohas.
 
9.3.1. 14 päevane Lepingust taganemisõigus ei kohaldu alljärgnevatele kaubagruppidele:
 
9.3.1.1. Kaubale, mis rikneb või vananeb kiiresti, sh jahutatud ja külmutatud ning muu sarnane kiiresti riknev Kaup;
 
9.3.1.2. Kaubale, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;
 
9.3.1.3. Kaubad, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga viisil, mis ei võimalda neid enam teineteisest eraldada.
 
9.4 GURM.EE-st tellitud tagastatud Kaup võetakse vastu Tarbija poolt  
elektronposti teel esitatud avalduse alusel Kaupleja  kaupluses.  
Avalduses peab olema märgitud tellimuse kuupäev, toote nimetus,  
mille Klient soovib tagastada ja tagastamise põhjus.
 
9.5. Tarbija poolt tagastatav Kaup ei või olla rikutud, kahjustatud või mingil muul viisil kasutatud ja peab olema oma originaalpakendis. Veendumaks Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Tarbija käsitsema Kaupa viisil, nagu seda on lubatud tavapäraselt teha kaupluses.
 
9.6. Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Tarbija.
 
10. PRETENSIOONIDE ESITAMINE
 
10.1. Kaupleja vastutab GURM.EE  müügikeskkonna vahendusel tellitud ja müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli Kaubal juba üleandmise hetkel ning Tarbijal on õigus nõuda Kauplejalt, kas kohustuse täitmist, kahju hüvitamist, hinna alandamist või Lepingust taganemist.
 
10.2. Kaupleja ei vastuta Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Tarbija tegevusest või tegevusetusest, sh Kauba mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohaste säilitustingimuste järgimata jätmisest.
 
10.3. Lepingutingimustele mittevastava Kauba korral saab Tarbija esitada kirjaliku pretensiooni Kauba tellimuslehel olevale e-posti aadressile INFO@GURM.EE Pretensiooni aluseks on ostu tõendav dokument (ostutšekk).
 
10.4. Kaupleja ei vastuta Tellimusel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sh Kauba kohaletoimetamise viivitusest, kui viivitus oli tingitud asjaoludest, mida Kauplejal ei olnud võimalik mõjutada.
 
11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
 
11.1. Tarbija isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ALMERC HOLDING OÜ registrikood 10906894, KMKR EE100796120, adress Õie 2-11, Tallinn e-post INFO@GURM.EE  . Kaupleja andmete töötlejad on www.takeout.ee (Takeout OÜ) registrikood 12718292 and  ziticity.com (UAB „Miesto Logistika“) 304606991, address S. Stanevičiaus g. 96A-46, LT-07103, Vilnius, Lithuania, e-äridele makselahendusi pakkuv ettevõte - Maksekeskus AS, registry code 12268475, Harju maakond, Tallinn, Niine 11, 10414.
 
11.2. Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. GURM.EE on Tarbija isikuandmeteks tarbija kontaktandmed, sh kasutajanimi, salasõna, e-posti aadress, posti aadress, telefoninumber ja pangakonto number.
 
11.3. Kaupleja töötleb Tarbija isikuandmeid Tarbija identifitseerimiseks, teenindamiseks, Kauba tellimuste vormistamiseks, arveldamiseks ning kättetoimetamiseks, sh Lepingu täitmiseks või selle tagamiseks vajalike teadete saatmiseks või toimingute tegemiseks.
 
11.4.1. Tarbijal on igal ajal õigus tutvuda või nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist või kustutamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, v.a seadusega sätestatud juhtudel.
 
12. LÕPPSÄTTED
 
12.1. Kauplejal on õigus GURM.EE müügikeskkonna kasutamistingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutamistingimuste täiendused ja muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast, kui täiendustes ja muudatustes ei ole ette nähtud teisiti.
 
12.2. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid erimeelsusi lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.
 
12.3. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tarbijal õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või Tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse asjakohase ODR-platvormi.
 
12.4. Tarbija ja GURM.EE vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.
 
 
--------------------------------------------------------------------